O společnosti

Společnost STAVOTHERM byla založena v  říjnu roku 1991. V roce 1998 vznila dceřinná společnost STAVOTHERM-PROJEKCE,spol.s r.o., zaměřující se pouze na projekční činnost.
V objektu je umístěno i kopírovací centrum pro veřejnost.
Specializujeme se na komplexní poskytování služeb našim klientům v oblasti stavebnictví, architektury, urbanismu. Vytváříme projekty od studie až po realizaci stavby.
Dále provádíme stavebně – technický dozor a autorský dozor projektanta. Vykonáváme činnosti pro investora , popř. dodavatele stavby - pro potřeby přípravy a realizace projektu. Jsou to činnosti související se zajištěním projektové dokumentace, jednáním s orgány státní správy a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení až po kolaudaci stavby.
Ateliér úzce spolupracuje se zkušenými architekty, které pro Vás vybereme dle typu zakázky.

Adresa společnosti Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod


 

Poslední aktualizace byla provedena - 02.05.2013