Rodiiný dům Strančice

 

Navržený rodinný dům  je samostatně stojící, solitérní, jednopodlažní, zastřešený valbovou  střechou. Vstup a vjezd na pozemek je z východní strany z místní komunikace. Architektonické a výtvarné řešení je přizpůsobeno stávajícím objektům obce Strančice, venkovského typu. Objekt RD je přízemní, jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešen valbovou střechou, krytou skládanou krytinou.

Na východní straně bude k domu navazovat zastřešené stání určené pro dva osobní automobily. Auta návštěv mají vyhrazené stání vedle přístřešku.

Dům bude vystavěn klasickou zděnou technologií s vazníkovou konstrukcí zastřešení. Opláštění domu bude provedeno z lícového zdiva KLINKER.  Založen bude plošně na základových pasech z prostého betonu. Oplocení rodinného domu bude provedeno z lícových cihel KLINKER. Oplocení budou tvořit zděné sloupky s podezdívkou. Výplň oplocení dřevěná.

Pohledy_a

Pohledy_b

10.07.2013


Referenční rodinné domy - další projekty