Rodinný dům na svahu Havlíčkův Brod

Rodinný dům byl realizovaný ve těžko zastavitelném svažitém pozemku s převýšením cca.11m.

Navržený rodinný dům  je samostatně stojící. Vstup a vjezd na pozemek je ze západní strany z místní prodloužené komunikace. Podlaha přízemí bude výškově osazena dle zastavovací situace na kótu 414.800m.n.m tj 10cm nad hladinu stoleté vody. V jižní časti pozemku v návaznosti na rodinný dům bude provedena terasa, která bude vzhledem ke svažitosti pozemku vymezena opěrnou stěnou. Vjezd do garáže lze uvažovat též jako jedno odstavné stání pro osobní automobil. Architektonické a výtvarné řešení je přizpůsobeno svažitému pozemku – dům je terasovitě uskočen, aby kopíroval terén, střecha je navržena plochá.

Rodinný dům s garáží má nepravidelný půdorys o max. rozměrech 18,8 x 9,5 m, o dvou podlažích.První nadzemní podlaží je řešeno jako technické, druhé potom obytné. Zastřešení domu je plochou střechou.

 

spolupráce Ing.Arch.Milan Stejskal

10.07.2013 nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled


Referenční rodinné domy - další projekty