Rodinný dům Knyk

 

Navržený rodinný dům  je samostatně stojící, solitérní, dvoupodlažní, zastřešený valbovou  střechou. Vstup a vjezd na pozemeky je z jižní strany z místní komunikace. Architektonické a výtvarné řešení je přizpůsobeno stávajícím objektům obce. Objekt RD je přízemní, dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešen valbovou střechou, krytou skládanou taškovou krytinou. Půdorys domu je členitý, základní půdorys dvoupodlažní části je čtvercový, zastřešený stanovou střechou. K této základní kostce domu navazují přízemní obdélíkové části domu. Na severní stranu je za domem přístavěn bazén, který má obdélníkový půdorys. Bazén je zastřešen valbovou střechou a je s domem propojen chodbou.

Dům bude vystavěn klasickou zděnou technologií s krovovou tesařskou konstrukcí zastřešení nad přízemními částmi. Nad dvoupodlažní částí je na zastřešení domu použit systém dřevěných příhradových nosníků. Opláštění domu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem, v kombinaci s vrchní minerální fasádní omítkou a obkladem z cihelných pásů KLINKER. Založen bude plošně na základových pasech z prostého betonu. Oplocení rodinného domu bude provedeno z lícových pálených keramických cuhel systému klinker. Oplocení budou tvořit zděné sloupky s podezdívkou, výplň oplocení dřevěná.

Pohledy1

Pohledy2

10.07.2013


Referenční rodinné domy - další projekty