Rodinný dům Ždírec

Navržený rodinný dům  je samostatně stojící, solitérní, dvoupodlažní, zastřešený sedlovou  střechou. Vstup a vjezd na pozemek je ze západní strany z místní komunikace. Architektonické a výtvarné řešení je přizpůsobeno stávajícím objektům obce, venkovského typu. Objekt RD je přízemní, dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešen sedlovou střechou, krytou skládanou taškovou krytinou. Půdorys domu je ve tvaru písmene „L“.

Dům bude vystavěn klasickou zděnou technologií s krovovou tesařskou konstrukcí zastřešení. Opláštění domu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem.  Založen bude plošně na základových pasech z prostého betonu. Oplocení rodinného domu bude provedeno z betonových pohledových tvárnic. Oplocení budou tvořit zděné sloupky s podezdívkou, výplň oplocení dřevěná

10.07.2013 nahled nahled


Referenční rodinné domy - další projekty