Rekonstrukce pavilonů Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Oprava pavilonu č. 8 – Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

 

 Dokumentace : 11.1998

 

Zahájení stavby : 

 

V současné době je objekt využíván Psychiatrickou léčebnou v H.Brodě jako gerontopsychiatrické oddělení pro ženy  s kapacitou 53 lůžek. Využití pro potřeby psychiatrické léčebny si vyžádalo stavební úpravy . Jedná se zejména o dispoziční změny v prostorách bývalých operačních sálů, změny hygienických zařízení,přístavbu schodiště,přístavbu výtahu, atd.

 

 

Realizace: 1999-2001

 

 

 

Oprava  a modernizace pavilonu č. 11 – Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

 

 Dokumentace : 08.2001

 

Zahájení stavby : 

 

Pavilon , který byl vybudován v třicátých letech minulého století je využíván od počátku jako léčebný pavilon Psychiatrické léčebny. Využití  objektu  po rekonstrukci   je opět jako psychiatrické léčebna s kapacitou 26 lůžek. Návrh stavebních úprav je zpracován s ohledem na stávající architektonické řešení objektu v přímé návaznosti na okolní pavilony.                               

 

Realizace: 2001-2003

 

 

 

 

Rekonstrukce a modernizace pavilonu  č. 2 – Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

 

 

Pavilon č.2 bude po rekonstrukci a modernizaci sloužit jako centrální příjem pro muže s kapacitou 64 lůžek v lůžkové části.

  

 

Předpokládané dokončení :  červenec 2007

22.05.2007 nahled nahled


Budovy občanské výstavby - další projekty