Rodinný dům Veselý Žďár

Navržený rodinný dům  je samostatně stojící. Vstup a vjezd na pozemek je ze severozápadní strany pozemku ze stávající místní komunikace. Podlaha přízemí bude výškově osazena dle zastavovací situace na kótu 520,5 m.n.m. Výška hřebene na čistou podlahou přízemí je 7,6 m. V jihovýchodní časti pozemku v návaznosti na rodinný dům bude provedena terasa. Parkování pro dva osobní automobily je navrženo pod přístřeškem ze severovýchodní strany rodinného domu. Přístřešek pro automobily zároveň tvoří spojovací prvek mezi rodinným domkem (SO.01) a stájí pro koně a potřebným zázemím SO.02. Architektonické a výtvarné řešení je přizpůsobeno stávajícím objektům v obci.

Pohled JV

Pohled JZ

Pohled SZ

Pohled SV

10.07.2013


Referenční rodinné domy - další projekty