RD Na Svahu Havlíčkův Brod

Navržený rodinný dům  je samostatně stojící. Vstup a vjezd na pozemek je ze západní strany z místní prodloužené komunikace.  V jižní časti pozemku v návaznosti na rodinný dům bude provedena terasa, která bude vzhledem ke svažitosti pozemku vymezena opěrnou stěnou. Architektonické a výtvarné řešení je přizpůsobeno svažitému pozemku – dům je terasovitě uskočen, aby kopíroval terén, střecha je navržena plochá.

Rodinný dům s garáží má nepravidelný půdorys o max. rozměrech 18,8 x 9,5 m, o dvou podlažích.První nadzemní podlaží je řešeno jako technické, druhé potom obytné. Zastřešení domu je plochou střechou.

13.05.2013 nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

Aktuální projekty - další projekty