Domov pro seniory Velké Meziříčí
 

Záměr investora je na pozemku č.kat.5999/3 v katastrálním území Velké Meziříčí vybudovat Domov pro seniory. Záměr výstavby je v souladu s územním plánem města. Realizace se předpokládá v území, které je ÚPD vymezeno pro občanskou vybavenost. Zájmové území se v současné době nachází na rozhraní zastavěného území na jižní straně města. Ze severní strany navrženého objektu se nachází stávající Dům s pečovatelskou službou, ze západní  přiléhající areál školy. Jižním směrem je otevřené území . Příjezdové komunikace jsou vedeny ze SV strany  a je nutné zde ponechat rezervu pro realizaci prodloužení komunikace do budoucí bytové zástavby na jihu města.

  Uvažovaná kapacita nového objektu:                        94 lůžek

02.02.2011 nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

Aktuální projekty - další projekty