Projekční ateliér

Služby

Co vám nabízíme

  • projektování občanských, veřejných a průmyslových staveb
  • dozorování stavby - autorský a technický dozor
  • vypracování projektové dokumentace od studie po projekt pro realizaci stavby
  • urbanismus – ke spolupráci je vždy přizván autorizovaný architekt
  • vykonáváme činnosti pro investora  -  jednání s orgány státní správy, správci inženýrských sítí, zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení až po kolaudaci stavby

 

Ceník

Cena za naše služby je individuální. Ceny za projekt se zpravidla stanovují podle Honorářového řádu ČKAIT,ČKA.
Výchozí položkou pro stanovení ceny projekčních prací jsou započitatelné náklady stavby. Tyto se stanovují odhadem nebo na základě předběžné kalkulace ze studie.
Výše celkového základního honoráře se stanoví procentem ze započitatelných nákladů stavby, objektu nebo profesní dodávky a podle honorářové zóny, ke které stavba nebo objekt náleží.
Tyto ceny nejsou závazné, v určitých případech je možné jednat o snížení honoráře o 10 až 50%.
Poslední aktualizace byla provedena - 03.11.2014