Lidé

Profesní složení firmy STAVOTHERM-PROJEKCE, spol.s r.o.

 

Pozemní stavby


Ing.Pavel Křehlík, jednatel společnosti,
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
e-mail : krehlik@stavothermhb.cz
tel. 777 729 606


Konstrukce a dopravní stavby           


Ing. Luboš Duben, statika,dopravní stavby
e-mail : duben@stavothermhb.cz
tel. 777 729  612

 

Kopírovací centrum 


Blanka Jílková,
tel. 777 729 614
e-mail: kopirka@stavothermhb.cz


Ekonom


Hana Zadinová,
tel. 777 729 615
e-mail: zadinova@stavothermhb.cz

Poslední aktualizace byla provedena - 21.04.2016