Cenová nabídka

Cenovou nabídku Vám rádi vypracujeme - jako vstupní údaje však budeme potřebovat informace o lokalitě , předpokládané rozměry stavby, investiční možnosti, zda schvalovací proces bude v režimu ohlášení stavby, nebo stavební povolení ( kterému bude předcházet územní souhlas, nebo územní řízení ) atd.

Doporučujeme návštěvu v naší kanceláři, nebo za Vámi rádi přijedeme, abychom pomohli sestavit zadání projektu.

V kartě „co má dokumentace obsahovat“ je referenční obsah dokumentace – rozsah může být upraven dle požadavku investora a požadavků příslušného stavebního úřadu.

Při srovnávání konkurenčních nabídek doporučujeme porovnávat přesně stanovený rozsah projektové dokumentace, nejlépe po jednotlivých výkresech a zprávách. Dále doporučujeme,aby jste si prohlédli podrobnosti řešené dokumentace, v jakém měřítku je dokumentace zpracována – v tomto se mnoho projekcí od sebe odlišuje.

Každý z projektantů naší společnosti vlastní živnostenský list, jsme tedy schopni projektovou dokumentaci vypracovat bez DPH.

Poslední aktualizace byla provedena - 03.11.2014